Maatschappij

De samenleving transformeert van een door de industrie aangestuurde push economie naar maatschappij waar burgers en consumenten de agenda bepalen; "the civil society revisited". Bedrijven moeten voor continuering van hun “license to operate” samenwerken met vertegenwoordigers uit alle geledingen van het maatschappelijke speelveld.

Lees verder

Organisatie

Volatiliteit, Onzekerheid, Complexiteit en Ambiguïteit (VOCA) in een globaliserende wereld maakt samenwerken voor individuele organisaties tot een noodzaak. Vrijwel niemand kan het meer alleen.

Lees verder

Individu

Open innovatie en opereren in netwerken vraagt om  nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes van het individu. Niet alleen technisch inhoudelijke kennis maar ook cognitieve competenties en samenwerkingsvaardigheden. De steeds snellere opeenvolging van innovaties zorgt bovendien dat de levensduur van kennis en vaardigheden korter wordt.

Lees verder

: Algemene Unconference film staat online

De algemene film over Unconference staat online op onze website! Klik hierop om naar de film te gaan.   >>

: Haalbaarheidsstudies innovatief MKB

Per 16 februari 2015 introduceert de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling Haalbaarheidsstudies Noord-Brabant. MKB-ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van... >>

: Succesvolle contacten tijdens Matchmaking Baden Wurttemberg Health

In het kader van de strategische alliantie tussen de provincie Noord Brabant en de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, heeft een delegatie onder leiding van Landesminister Schmid op 3... >>

: Brabantse trenddag, Spoorzone Tilburg

Minase spreekt op de Brabantse trenddag over de inrichting van een ideegeneratie platform om zowel maatschappelijke als economische uitdagingen (challenges) te faciliteren. ... >>

: Minase in het nieuws

In het blad Bedrijvig Brabant is een artikel gepubliceerd over Metal Valley, het metaal cluster rondom Drunen en Heusden. Minase werkt mee aan de verdere uitbouw van dit ecosysteem in... >>