Minase BV

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Diensten Supply Chain Management

Supply Chain Management

Afdrukken PDF

Inmiddels is “Supply Chain Management” (SCM) een bekend fenomeen: SCM gaat over het managen van goederen-, geld- en informatiestromen in een keten of netwerk  van organisaties. Daarmee richt SCM zich vooral op het primaire proces van productie-organisaties, maar  heeft het vanzelfsprekend ook consequenties voor allerlei aanpalende processen.  De vraag “Waarom SCM?” lijkt inmiddels overbodig. SCM is dusdanig gehyped (geweest) dat het toepassen van SCM principes bijna een vanzelfsprekendheid lijkt.
Hoewel SCM vaak benaderd wordt vanuit een ‘procesinrichting’ perspectief, is  ook een andere invalshoeken belangrijk: zonder daadwerkelijke samenwerking geen SCM.  Dat vraagt om aandacht voor cultuur, vertrouwen, attitude, flexibiliteit en openheid. Tegelijk: samenwerking vraagt ook om ‘hardere’ zaken als duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over control, risk/reward sharing, aansprakelijkheid, risico-management, etcetera.
Minase benadert SCM steeds vanuit deze twee invalshoeken: zowel vanuit een technisch/inhoudelijke insteek, maar ook vanuit een ‘samenwerking’ perspectief.

Minase is aktief op o.a. de volgende deelgebieden:

 

Strategie-ontwikkeling Wat moet mijn rol zijn in de Supply chain? Hoe positioneer ik mij ten opzichte van andere spelers?
Business Case definitie en -ontwikkeling Wat zijn kosten en opbrengsten? Hoe delen we die?
Procesmodellering Hoe moeten mijn (SCM-)processen worden aangepast, hoe kunnen zij worden gelinked aan andere processen?
Beer-game Een spel, dat vaak gebruikt wordt om keten-effecten, te demonstreren, en mensen bewust te maken van de rol van vertragingen in de keten
Simulatie Helpt de werking van een keten te doorgronden, daarvan te leren, en daarmee betere beslissingen te nemen
Laatst aangepast op vrijdag 12 november 2010 09:40