Minase BV

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Referenties Project referenties

Project-referenties

Afdrukken PDF

Minase consultants hebben gewerkt aan tientallen projecten. Hieronder staat van de meest aansprekende voorbeelden een korte omschrijving.

 • Rondom Dow in Terneuzen wordt het Maintenance Value Park ontwikkeld, waar een groot aantal partijen zullen samenwerken en innoveren rond het thema ‘onderhoud in de procesindustrie’. Minase is projectleider, ontwikkelt de business case, helpt bij het opzetten van de innovatie-agenda, en verzorgt subsidieaanvragen (Pieken in de Delta)
 • Door een samenwerkingsverband (zorginstelling, universiteit, hogescholen) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de ‘Dementie Experience’:  waar -door simulatie- gezonde mensen zonder dementie, meer specifiek mantelzorgers, tijdelijk in een situatie worden gebracht die vergelijkbaar is met de leefwereld van mensen met dementie. Minase is projectleider, en verzorgt subsidie-aanvragen.
 • Een snelgroeiende fabrikant van medische instrumenten onderkent de noodzaak tot het ontwikkelen en implementeren van Sales & Operations Planning, en het inrichten van processen gericht op het verbeteren van de gap tussen R&D en productie. Een Minase consultant is projectleider, inhoudelijk trekker, en ontwikkelt tools ter ondersteuning van het S&OP proces.
 • De stichting ‘Metal Valley’ onderzoekt de mogelijkheden van een campus gericht op de metaalindustrie in Noord-Brabant. Minase onderzoekt de haalbaarheid, en ontwikkelt een business case.
 • Een fabrikant van medische instrumenten overweegt een nieuw product (technologie inclusief ondersteunde coaching diensten) op de markt te brengen. Onder leiding van een Minase consultant worden, in samenwerking met artsen,  diverse scenario’s uitgewerkt rond de positionering van dit product, en de maatschappelijke baten en marktkansen ervan.
 • Het is een bekend fenomeen dat een gebrek aan eetlust -en daarmee ondervoeding- een optimale behandeling van kankerpatiënten in de weg staat. Minase brengt partijen uit diverse sectoren (Food, Farma, Health, technologie) bij elkaar, en onderzoekt samen met hen de (on)mogelijkheden voor specifieke voedingsmiddelen en –concepten gericht op het verbeteren van de conditie van die kankerpatiënten.
 • Voor diverse grote spelers in High Tech en Aviation sectoren heeft Minase gewerkt aan de inrichting van de supply chain (meer in het bijzonder: aan de inrichting van de sourcing processen, en de selectie van leveranciers).
 • “Regionale Producten” worden steeds meer gezien als een waardevol alternatief voor de grootschalig geproduceerde voedingsmiddelen. Ook de provincie Zeeland onderkent dit, en neemt het initiatief tot de stichting “Lekker Regionaal Product”. Minase heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming hiervan, en is programmaleider voor de uitrol.
 • Voor een bedrijf in de farmasector heeft Minase gedurende vele jaren een groot aantal projecten uitgevoerd. Aandachtspunten waren onder andere: productie- en supply chain planning, inrichting van de planningsorganisatie, inrichting van het bedrijfsbureau van een groot laboratorium, product quality reviews.
 • Voor Philips is –in samenwerking met een groot aantal partners- een ‘collaborative planning’ proces ontwikkeld en geïmplementeerd. In dit proces werken ca 10 bedrijven samen aan de besturing van hun gemeenschappelijke Supply Chain.
 • Ontwikkeling van een gezamenlijke visie en een triple helix innovatieprogramma voor food, health & farma (FHF) in de regio Noordoost-Brabant. Naast de inhoudelijke ontwikkeling van dit programma is veel aandacht nodig voor de ontwikkeling van draagvlak voor deze plannen onder een groot aantal stakeholders (diverse gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties). De rol van Minase was het uitvoeren van een achtergrond studie, ontwikkelen van het programma en in een serie van drie workshops ontwikkelen van nieuwe business initiatieven.
 • Zuid-Nederland zet in op de ontwikkeling van bedrijvigheid rond zonne-energie. Minase draagt bij aan het uitvoeren van een concurrentie analyse en markt analyse, resulterend in een ‘roadmap’. Daarna volgt projectontwikkeling op basis van die roadmap.
 • In opdracht van BOM en OOST NV heeft Minase gewerkt aan een marktverkenning, haalbaarheidsstudie, business case ontwikkeling en realisatie van een life-tech facility sharing infrastructuur. Deze life-tech marktplaats biedt een overzicht van faciliteiten binnen de biotechnologie, farmaceutische industrie, food & nutrition en medische technologie. Door Minase is na realisatie van de nationale portal ook een bijdrage geleverd aan de internationale opschaling van het project (Fasilis).
 • Het Obesity Lifestyle Intervention Centre  is gespecialiseerd in jonge kinderen en biedt expertise en faciliteiten voor een groot aantal organisaties die een rol spelen bij obesitas (gemeente, zorginstellingen, scholen, sportorganisaties e.a.). Het heeft kenmerken van een ‘Living lab’, waar consument/patiënt gedreven ontwikkelingen getest kunnen worden. De interactieve website ‘lekker-in-je-vel’ is in het kader van dit project opgezet.
 • Een Telecom-bedrijf en ICT Dienst-verlener gaan een strategisch partnership aan, met als doel de ICT beter te laten aansluiten op de stragische doelstellingen. Onder leiding van Minase zijn besturings¬model, KPI’s en contractvorm tot stand gekomen die recht deden aan zowel de individuele belangen, als aan het gezamenlijke belang. Veel energie is gestoken in het creëren van transparantie rond elkaars doelstellingen, drijfveren en knelpunten.
Laatst aangepast op vrijdag 02 juli 2010 11:31