Minase BV

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Werkwijzen

Werkwijze

Afdrukken PDF

Projecten verschillen, dus ook onze specifieke aanpak verschilt per project. Dat neemt niet weg dat onze werkwijze altijd gebaseerd is op een aantal basisprincipes en –uitgangspunten, vastgeled in de Renga methode. De belangrijkste:

  • We hanteren ‘systeem-denken’ en bijbehorende technieken om discussies te structureren, problemen in kaart te brengen, aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen te vinden
  • We kiezen voor een ‘participatieve’ benadering. De beste oplossingen voor welk probleem dan ook ontstaan door gezamenlijk na te denken, en kennis en meningen uit te wisselen. Minase brengt natuurlijk ook de nodige kennis in. Daarbij zullen we regelmatig oplossingen en denkbeelden die zich in andere sectoren bewezen hebben, vertalen naar de concrete probleemstelling. Door zo allerlei verschillende inzichten te combineren ontstaan de mooiste oplossingen: Creating Beauty Together”
  • Waar het gaat om projectmanagement: net als in Prince II stellen wij de (kwantitatieve of kwalitatieve) “business case” centraal. Wij richten ons niet zozeer op het hardnekkig realiseren van vaste deliverables. Als de omstandigheden dat eisen, wijzigt het project mee: realiseren van de business case is immers belangrijker  Vanzelfsprekend wordt altijd nauw overlegd met de opdrachtgever en/of stuurgroep.

Wij geloven sterk in een partipicatieve aanpak. Dat neemt niet weg dat –als het project dat noodzakelijk maakt- we beslissingen zullen forceren, duidelijke standpunten innemen en zonodig, bemiddelend of directief, conflicten en belangentegenstellingen uit de weg ruimen of omzeilen.

Laatst aangepast op vrijdag 12 november 2010 09:42