Minase BV

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Werkwijzen Campus Assessment Tool

Campus Assement Tool

Afdrukken PDF

Minase hanteert IDO® Campus Assessment Toolkit voor de ontwikkeling en beoordeling van collectieve ambities, organisatie en resultaten van kennisparken zoals campussen of valueparks (gerealiseerd en/of in ontwikkeling). De basis hiervan wordt gevormd door een lijst van meer dan 50 indicatoren die mede bepalend zijn voor het succes van campusvorming. Deze factoren zijn geclusterd tot een vijftal onderwerpen:

  • Strategie (10 indicatoren)
  • Organisatie (10 indicatoren)
  • Open innovatie (5 subthema’s, 22 indicatoren)
  • Financiën (6 indicatoren)
  • Resultaten (5 indicatoren)

Op basis van eigen waarneming en interviews met direct betrokkenen en stakeholders wordt een beeld verkregen van de potentie en het presteren van de campus op de bovenstaande indicatoren. De uitkomsten geven zicht op mogelijke verbeterpunten en worden als dusdanig gebruikt om met de opdrachtgever (en andere betrokkenen) een campusstrategie en business case op te stellen en dit te vertalen in een verbeter/realisatieplan. Desgewenst kan dit beeld ‘gebenchmarked’ worden met de uitkomsten van een assessment bij andere campussen of value parks.
De IDO® Campus Assessment Toolkit is door Minase ontwikkeld in samenwerking met TheVirtualManager.

Laatst aangepast op maandag 07 juni 2010 16:40