Minase BV

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Werkwijzen Kwantitatief/kwalitatief

Kwalitatief / Kwantitatief

Afdrukken PDF

“Een lekker potje rekenen” is binnen Minase een gevleugeld begrip: waar we een ‘business case’ centraal stellen, pogen we die ook zo expliciet en zo duidelijk mogelijk te maken.  

Afhankelijk van de situatie zullen we een kwalitatieve dan wel een kwantitatieve analyse maken:

  • In vroege stadia van een ontwikkel- of innovatietraject lukt het waarschijnlijk niet om zaken te kwantificeren. We beperken ons dan tot een kwalitatieve analyse: waar liggen investeringen, kosten en baten, welke factoren bepalen de hoogte ervan, en op welke termijn zullen ze optreden?
  • Later in het traject zal het mogelijk zijn een en ander te kwantificeren.


Waar we werken voor meerdere stakeholders zijn daarbij steeds 2 nivo’s van belang: wat is de business case voor het geheel, en wat is de business case voor de individuele spelers.

Laatst aangepast op vrijdag 12 november 2010 09:45